Hokejbal

Oficiální stránky Českomoravského svazu hokejbalu

Člen mezinárodní hokejbalové federace ISBHF

Od jarní části se rozeběhne testovací verze elektronických zápisů z utkání.
Od jarní části se rozeběhne testovací verze elektronických zápisů z utkání. (autor: archiv )

Hokejbal obohatí elektronické zápisy! Zveme všechny zapisovatele na školení

Datum: 08. 02. 2018
Autor: Filip Červinka
Sdílej přes:

Technická komise Českomoravského svazu hokejbalu pořádá ve třech termínech školení pro zapisovatele utkání všech soutěží řízených ČMSHb a regionálních svazů na téma: Zpracování elektronického zápisu o utkání! První termín školení proběhne již v sobotu 17. února v Praze na Strahově. Další proběhne v Českých Budějovicích a poslední školení se uskuteční na konci února v Pardubicích. Elektronické zápisy usnadní práci a zpřehlední veškeré statistiky, tady nesmíte chybět!

Termíny školení:

Sobota 17. 2. 2018 od 10:00 – PRAHA, Strahov, Zátopkova 100/2

Středa 21. 2. 2018 od 17:00 – ČESKÉ BUDĚJOVICE, SK Pedagog, Branišovská 36

Sobota 24. 2. 2018 od 10:00 – PARDUBICE, Pardubická krajská organizace ČUS, K Vinici 1901
POZN.: Podrobnosti k jednotlivým termínům obdrží přímo přihlášení účastníci.

Školení se mohou zúčastnit školení zapisovatelé s platným průkazem rozhodčího minimálně licence Z, a to bezplatně! Dále pak zapisovatelé s praxí se zpracováním zápisu o utkání bez vydané licence, avšak účastník je povinen uhradit poplatek 100 Kč za vystavení licence a dodat průkazovou fotografii 3,5 x 4,5 cm pro vystavení registračního průkazu zapisovatele.

Mezi potřebné vybavení pro zpracování elektronického zápisu patří hardwarové zařízení v podobě notebooku či tabletu, aktuálně se však nedoporučuje zařízení Apple. Co se týče softwaru, tak by účastníci školení měli mít instalovaný některý z prohlížečů MS Edge, MS IE 11, Mozilla Firefox, Google Chrome či Opera – aktuálně se nedoporučuje prohlížeč Safari. Posledním dílkem nutným do skládačky podstoupení úspěšného školení patří stabilní internetové připojení v podobě Wi-fi či datového mobilního připojení.

Upřesnění:

- ÚHS (Úsek soutěžního hokejbalu) – spouští elektronický zápis o utkání (EZ) pro jarní část soutěží ročníku 2017/18 jako testovací, tj. na dobrovolné bázi. Bez absolvování školení nebude ovšem mít zapisovatel možnost EZ zpracovávat.

- V případě, kdy bude veden EZ, bude vždy zpracována zároveň původní tištěná verze zápisu, a to z důvodu eliminace chyb při zpracování EZ.

- V rámci školení obdrží každý účastník tištěný manuál pro zpracování EZ – v elektronické verzi bude dostupný také klubům ČMSHb.

Potvrzení účasti na konkrétním semináři zasílejte nejpozději 7 dnů před vlastním seminářem na adresu tk@hokejbal.cz s informacemi: termín semináře, číslo registračního průkazu, příjmení a jméno, e-mail, telefon.

TK ČMSHb si vyhrazuje právo na zrušení semináře v případě, kdy počet potvrzených účastníků bude nižší než 5!!!

Partneři českého hokejbalu