Hokejbal

Oficiální stránky Českomoravského svazu hokejbalu

Člen mezinárodní hokejbalové federace ISBHF

Předseda komise rozhodčích přivítal své
Předseda komise rozhodčích přivítal své "svěřence" na semináři v Pardubicích. (autor: archiv)

S přípravou panuje zatím spokojenost, říká předseda komise rozhodčích Pikula

Datum: 08. 08. 2017
Autor: Filip Červinka
Sdílej přes:

V sobotu 5. srpna proběhl v Pardubicích seminář rozhodčích, na němž se přednáškou z oblasti psychologie prezentoval Václav Mitáš. „Přednáška byla tentokrát věnována převážně zápasové komunikaci rozhodčích s aktéry utkání,“ prozrazuje předseda Komise rozhodčích Jaroslav Pikula. Většina rozhodčích má navíc za sebou úspěšně zvládnuté fyzické a teoretické testy, kterými „muži v pruhovaném“ procházejí před každým ročníkem. Více v obsáhlém rozhovoru s Jaroslavem Pikulou!

O víkendu se v Pardubicích konal seminář rozhodčích. Co vše bylo jeho náplní?
Dvoudenní seminář měl tradiční náplň, od sobotního zhodnocení sezóny uplynulé přes informace k té nastávající, videorozbory herních situací, prohřešků rozhodčích atd. Program také obsahoval přednášky z první pomoci při hokejbalových úrazech a z psychologie. K aktuálnímu dění na svazové úrovni se vyjádřil předseda svazu pan Komárek, s hodnocením rozhodčích vystoupil předseda Komise delegátů pan Hušek a informace k ligovým soutěžím přednesl předseda Ligové komise pan Kovárník. Neděle pak byla věnována fyzickému a teoretickému přezkoušení rozhodčích.


Zajímavá určitě musela být přednáška o psychologii. Na co například poukazovala? Pro rozhodčí je jistě občas náročné zvládat vypjaté zápasové situace, kdy na ně oba týmy vyvíjejí tlak…
Přednáška pana Václava Mitáše z psychologie byla tentokrát věnována převážně zápasové komunikaci rozhodčích s aktéry utkání. Vzhledem ke specifickému zápasovému prostředí v našem sportu je vlastní komunikace během zápasu, ať již verbální nebo neverbální, velmi důležitá. Byly rozebírány různé varianty, které mohou během utkání nastat spolu s návody, jak tyto situace řešit.

Ve fyzickém přezkoušení splnili své limity všichni rozhodčí

Pokud se nepletu, tak rozhodčí musí každý rok projít fyzickými i teoretickými testy z praxe. Co vše musí podstoupit?
Rozhodčí musí pro vyšší soutěže splnit svoje limity ve fyzických a teoretických testech. V rámci fyzických testů musí absolvovat tzv. Cooperův běh, kdy za 12 minut musí uběhnout předepsanou vzdálenost, která se vypočítává podle jejich věku (A limit je pro Extraligu, B limit pro první ligu pozn. redakce). V rámci teoretických testů pak absolvují pravidlový test, na který mají jeden pokus a musí získat určitou procentuální hranici (Extraliga 90%, 1. Liga 80% pozn. redakce).

Už tyto testy proběhly?
Oba testy proběhly během nedělního dopoledne, další pak proběhnou během prvního zářijového víkendu na náhradním termínu pro ty, kteří se z adekvátních důvodů nemohli zúčastnit tohoto termínu. Co se týče tohoto semináře, výsledky dopadly nad očekávání dobře, kdy nejhorší test z pravidel byl 89 % a celkový průměr pak 98%. Ve fyzickém přezkoušení pak své limity splnili všichni rozhodčí, takže s předsezónní přípravou panuje zatím spokojenost. Důležité ale bude potvrdit to ještě na hřišti!

Najdou se každoročně nějací hříšníci, kteří například neprojdou fyzickými testy a co neúspěch například znamená pro extraligové sudí?
Letos se zatím nenašli, uvidíme po druhém termínu, ale samozřejmě, že pokud rozhodčí nesplní své limity, tak v případě Extraligy to znamená, že ji následující sezónu nebude pískat. Limity jsou od letošního roku přísnější a rozhodčí mají na splnění pouze jeden pokus na fyzické a teoretické přezkoušení v rámci semináře bez možnosti účasti na semináři náhradním. Pokud by nesplnili limity ani na první ligu, pak můžou absolvovat náhradní seminář a v případě neúspěchu i tam by byli uvolněni pro nadcházející sezónu do regionálních soutěží.

Kolik rozhodčích nasazujete před sezónou na listinu pro nejvyšší domácí soutěž a první ligu? Je možné, že některý z rozhodčích začne v první lize a svými dobrými výkony si v průběhu ročníku řekne o nejvyšší soutěž?
Celkové rozdělení do jednotlivých soutěží je dáno výsledky předsezónních testů a zároveň musí být podloženy kvalitními výkony v uplynulé sezóně. Na listině pro extraligu by se letos mělo objevit cca 25 rozhodčích, na listině pro první ligu a dorostenecké extraligy pak dalších zhruba 25. Je to určitý úbytek celkového počtu oproti minulým sezónám, který je dán více faktory. Jinak zařazení na jednotlivé listiny ještě neznamená, že má rozhodčí zajištěnu automatickou účast v soutěži po celý ročník. V případě neuspokojivých výsledků může být přeřazen do první ligy a naopak, pokud se někomu nadstandardně daří v zápasech první ligy, může být přeřazen do Extraligy.

Vlastní řízení utkání je mnohdy o schopnosti odolat tlaku

Snažíte se stále pracovat na junior programu, kdy se v jednotlivých ligách objevuje čím dál více mladších rozhodčích?
Junior program bude pokračovat i v následující sezóně, byť s mírnými obměnami, kdy bude kladen větší důraz na splnění různých kritérií u mladých rozhodčích, kteří za to budou mít oproti svým vrstevníkům také speciální výhody ve formě např. materiálního zabezpečení. Speciální semináře pak budou určeny pro začínající mladé regionální rozhodčí, což bude spojeno s různými náborovými kampaněmi, které budou spuštěny v brzké době.

Práce rozhodčího jistě není jednoduchý job. Musíte být jistě hodně psychicky odolní a nepodléhat tlaku. V hokeji jsem někde četl, že správný rozhodčí by měl být během zápasu co nejméně vidět a nepředvádět se, neukazovat, jak se říká „koule“. (úsměv) Souhlasíte s tím?
Máte pravdu, dá se říct, že o tom je vlastně celé pískání, jak který jedinec dokáže odolat tlaku hráčů a prostředí. Teoretické a fyzické předpoklady jsou nutný základ, vlastní řízení utkání je pak mnohdy právě o schopnosti tomuto tlaku odolat. Nemyslím si, že by čeští rozhodčí byli nějak vidět, většina kontroverzní nastává v případech, kdy musí rozhodnout spornou situaci, což automaticky znamená, že jedno mužstvo nebude s tímto verdiktem spokojeno. V těchto situacích jsou ale i vidět někteří hráči, trenéři a funkcionáři a následně různé tresty… je to tedy podobné na obou „stranách barikády“. Nás ale třeba velmi potěšilo množství pochvalných reakcí na adresu českých rozhodčích po nedávno skončeném MS v Pardubicích z řad hokejbalové veřejnosti, na šampionátu dva rozhodčí pískali finále, dva semifinále, dva finále skupiny B a děvčata utkání o třetí místo žen, snad se to projeví i v rámci prostředí ligových soutěží.

Rozhodčí jsou trestáni za svá pochybení ve třech kategoriích

V minulosti byl z řad hokejbalové veřejnosti kladen tlak, že sudí jsou přeplácení, na druhou stranu prý ale rozhodčích ubývá?Otázka financí je v amatérském sportu vždy zásadní. Odměny byly dlouhodobě stejné a rozhodčí hokejbalu jsou naopak vůči ostatním podobným sportům u nás výrazně podhodnoceni, což v kombinaci se současným nepříliš „gentlemanským“ prostředím na hřištích a dalšími faktory vede k výraznému poklesu stavu rozhodčích napříč všemi soutěžemi a reálně nastávají situace, kdy v některých regionálních soutěžích musí pískat pouze jeden rozhodčí, protože žádný druhý momentálně není k dispozici. Ve vyšších soutěžích to ještě momentálně nehrozí, ale pociťujeme to na snížení počtu kvalitních rozhodčích a jejich motivaci dále pokračovat. Snaha je to samozřejmě změnit, ale musí to být komplexní řešení. Pouze samotné zvednutí odměn nové rozhodčí nepřinese. Proto jsou připraveny i různé náborové akce, které snad pomohou tento stav změnit. Dále pak jsme rádi i za to, že v následujících dvou až třech letech dojde k postupnému navyšování odměn rozhodčích, přičemž se bude jednat spíše o symbolické částky a kompromisní řešení.

Veřejnost také namítala, že nejsou za chyby trestáni apod. Ale ono tomu tak není, že? Mohou se vůbec lidé někde dozvědět o trestech či napomenutích z řad komise rozhodčích?
Žádná mýty a legendami opředená beztrestnost rozhodčích samozřejmě neexistuje a veškerá rozhodnutí Komise rozhodčích ČMSHb jsou veřejně dostupná na internetu (web cmshb.cz pozn. redakce). Rozhodčí jsou trestáni za svá pochybení ve třech kategoriích – za administrativní pochybení a neplnění svých před a pozápasových povinností finančně, dále pak za opakované chyby v řízení utkání bez vlivu na výsledek omezováním delegací a za hrubá provinění finanční pokutou a zastavením činnosti. Rozhodnutí jsou také zasílána klubům, aby měly zpětnou vazbu v případě, že se to týkalo jejich zápasu.

Co vlastně obnáší práce komise rozhodčích? Musíte víkend co víkend nasazovat do svazových soutěží jednotlivé sudí i vzhledem k jejich cestovním nákladům apod.?
Práce členů komise rozhodčích je nutno rozdělit na soutěžní a mimosoutěžní období. V tom mimosoutěžním jde především o vyhodnocování výkonů jednotlivých rozhodčích za uplynulé období, příprava a realizace seminářů a komplexní příprava rozhodčích na další soutěžní období. V tom pak samozřejmě nasazování rozhodčích, vyhodnocování delegátských zpráv, prohřešků rozhodčích, každodenní komunikace s rozhodčími ohledně jejich zápasů atd. Vlastní nasazování je pak ovlivněno více faktory, například omluvami, herním složením daného kola, ale i například právě vzdálenostmi, kdy je snaha spojit při aktuálně hůře dostupných destinacích výjezd rozhodčích např. s noclehem a odřízením více zápasů, aby se náklady mužstev na tyto výdaje ponížily.

Partneři českého hokejbalu